Location: Majlis Usahawan MARA Bersama Pihak Industri dan Institusi